Spekking en King

 

Spekking koos er in 2014 voor om met King hun nieuwe magazijn te laten automatiseren. Opeens was er veel minder handwerk, waardoor ondernemer Francois Spekking zich nog meer bezig kon gaan houden met zijn passies: ondernemen en doorgroeien. King zorgt voor groei en rust.